Geen clubavond tot nader order

Op maandag 14 december zijn er door het kabinet verscherpte maatregelen ingesteld vanwege het Corona-virus. We hebben daarom als bestuur besloten dat we helaas tot nader order geen clubavond hebben. De verwachting (hoop?) is dat we weer starten op vrijdag 22 januari. De jaarlijkse kerstveiling wordt verplaatst naar de laatste avond van het seizoen.
In het bestuur is besproken of we online iets gaan organiseren. Het lijkt erop dat de lockdown niet lang gaat duren; 5 weken. Er zal dan ook voorlopig niets online georganiseerd worden. Mocht hier toch behoefte aan zijn, laat het me weten.

Ik wens jullie uit naam van het bestuur prettige kerstdagen en een goed begin van het nieuwe jaar. Wees voorzichtig en blijf gezond, zodat we elkaar volgend jaar weer kunnen ontmoeten en tegen elkaar kunnen spelen.