CSV Corona Nieuwsbrief 3

Hierbij een nieuwe en hopelijk laatste nieuwsbrief van de Capelse Schaakvereniging in verband met de Corona-crisis. Doordat we al een tijd niet meer bijeenkomen op de gezamenlijke schaakavond, willen we jullie via deze nieuwsbrief op de hoogte brengen van de activiteiten van de afgelopen tijd en de toekomst.

Activiteiten
Het seizoen is inmiddels vrijwel ten einde. De bedoeling is dat we in september weer beginnen met het nieuwe seizoen. Zoals normaal beginnen we op de eerste vrijdag van september met de Algemene Ledenvergadering; dat is 4 september. De eerste speelavond is dan een week later: 11 september.
Er is de afgelopen tijd training gegeven aan de jeugd. Inmiddels hebben zelfs 4 kinderen hun stappendiploma gehaald. Ook is er een online-les verzorgd door Mark Trimp aan een groep volwassenen. Wellicht dat we tijdens de zomervakantie nog een buitenles doen.
Tenslotte zijn er berichten over de start van de KNSB- en RSB-competitie. Zowel voor de KNSB- als de RSB-competitie staat de start gepland op eind oktober.

Locatie
Zoals eerder aangegeven, zullen we vertrekken uit de Voorhof. Momenteel zijn we bezig om de laatste hand te leggen aan een overeenkomst met het Capels Multicultureel Centrum (CMC). Dit zit tegenover het treinstation Capelle Schollevaar naast de oude bibliotheek. Deze locatie heeft veel voordelen: de ruimte is groot genoeg met voldoende tafels en stoelen. Daarbij is de bar in een aparte ruimte, zodat er geen geluidsoverlast zal zijn. Verder is de locatie goed bereikbaar met het OV en is er genoeg parkeergelegenheid. Deze locatie biedt mogelijkheden voor nieuwe leden uit deze wijk en de aanliggende Rotterdamse wijken.

Corona
Op 26 juni heeft het CSV bestuur een mailing van de KNSB ontvangen met daarin de volgende tekst:
Het kabinet heeft besloten om alle binnensporten vanaf 1 juli voor alle leeftijdsgroepen weer volledig toe te staan. De hoofdregel, dat volwassenen 1,5 meter afstand dienen te houden, blijft leidend. Maar als dat voor het beoefenen van de sport niet kan, dan mag daarvan worden afgeweken. Dat betekent dat spelers tijdens een partij tegenover elkaar kunnen zitten, daarvoor en daarna dient afstand bewaard te worden.

Hoe dit in de praktijk wordt toegepast, is nog even afwachten. Hierover blijven we ook in gesprek met de KNSB en RSB. Het ziet er echter naar uit dat we dus de partijen normaal kunnen spelen zonder plexiglazen schermen of gezichtmaskers. Wel dient de 1,5 meter aangehouden te worden vóór en na de partij. Kijkende naar de locatie die we momenteel op het oog hebben (CMC), lijkt zelfs dit goed mogelijk.

Afsluitend
Het is jammer dat we elkaar niet wekelijks hebben kunnen zien op de clubavond. We hopen op vanaf september weer met de schaakcompetitie en -training kunnen beginnen. Dat zal dan (waarschijnlijk) op de nieuwe locatie zijn.
Ik wens jullie allemaal een goede zomervakantie en tot op de volgende schaakavond.

Groet namens het gehele bestuur
Eduard Hartog
Voorzitter Capelse Schaakvereniging