6 september ALV; 13 september eerste ronde interne competitie

In de zomermaanden zijn er geen clubavonden. Medio augustus ontvangen de leden van CSV de agenda en jaarstukken ter bespreking op de Algemene ledenvergadering van 6 september a.s.

Belangstellenden voor CSV kunnen een mail sturen naar capelsesv@hotmail.com voor meer informatie.