Tijdelijke aanpassing webadres

In verband met een omzetting van het Internet-abonnement, wordt het webadres (URL) tijdelijk (ongeveer 2 maanden) aangepast. Gebruik het volgende adres om de website te benaderen:

https:capelseschaakvereniging.nl/

Dit adres blijft in de toekomst bestaan naast het huidige adres.