CSV2 wint met 7 1/2 – 1/2 van Overschie3

Het was een mooie avond voor ons team in Overschie.

Op bord 5 speelde Jan de Liefde, tegen Rob vd Bosse, de opening knullig en hij stond volgens de theorie al op zet 7 verloren. Je kunt niet verwachten dat Rob de theorie in deze zij-variant geheel kende, maar hij speelde het goed agressief en won snel een kwaliteit in een zeer goede stelling.

De andere partijen zagen er ook niet slecht uit en toen Arjan aan mij vroeg of hij een remise aanbod mocht aannemen kon ik hem dan ook geen negatief advies geven. Arjan speelde echter door in een zeer remiseachtige stelling en was ongeveer als laatste klaar toen hij eindelijk accoord ging met remise.

Op bord 1 speelde Richard een positionele partij, hij verbeterde langzaam de dame-loze stelling. In het eindspel stond hij een pion voor toen zijn tegenstander een toren blunderde.

Jaap kon, naar mijn mening, in de opening een pion winnen maar koos voor het onmogelijk maken van de rokade; als gevolg hiervan werden echter wel de dames geruild en verkreeg Jaap het loperpaar. Hij koos voor een aanval op de koningsvleugel en offerde een pion; dit offer werd niet aangenomen. Hij won een pion met voortdurend initiatief. In het eindspel met elk 2 torens en ongelijke lopers lijkt het of hij in de problemen komt; zijn tegenstander heeft een gevaarlijke vrijpion en Jaaps koning staat enigszins precair. Nadat er een toren is geruild kan Jaap met zijn vrijpion oprukken en dat blijkt éénvoudig te winnen.

Walter krijgt na een opening, die op vreemde manier een Tarrasch werd, een geïsoleerde d-pion. Zijn tegenstander lijkt gevaarlijk te worden met een batterij van dame en loper op de a1-h8 diagonaal. Walter toonde aan dat juist de dame op een slechte plek stond en verkreeg een mat aanval.

Willem kreeg een gambiet tegen zich en stond eerst gedrongen. Ik dacht dat Fokke een stuk kon offeren wat hij echter niet deed. Hierna kon Willem zich vrij spelen, maar hij verspeelde zijn extra pion. Fokke kwam in tijdnood. Willem speelde het niet goed en er ontstond een eindspel, waarbij hij 3 pionnen op de h-, g-, en e-lijn had en Fokke pionnen op de h-, g-, f- en a- of b-lijn met elk een paard. Naar mijn mening stond Willem verloren maar Fokke wist niet door te breken en verloor zelfs op tijd.

Johan kreeg een off-beat opening tegen zich waarbij hij groot ruimte voordeel had. Op het moment dat zijn tegenstander door middel van f6xe5 voordeel kon behalen speelde hij echter f5 waarop Willem deze pion kon nemen met zijn paard. Zijn tegenstander kon het paard niet nemen omdat Willem dan een vork had. Hierna stortte de stelling van zijn tegenstander in.

Thomas met zwart koos voor een scherpe openingsvariant, kreeg initiatief en zijn tegenstander een geïsoleerde dubbelpion. Thomas begint een koningsaanval en krijgt de gelegenheid een kwaliteit te offeren waarna hij of mat zet of de dame wint.