CSV 1 V – Viertal 1 SV Krimpen: 3 – 1

Door Arjan Doorgeest

Het eerste viertal van onze club behaalde maandag 7 november j.l. een nogal klinkende overwinning op het eerste viertal van Schaakvereniging Krimpen. Marco Tjepkema, al maanden in geduchte vorm, maakte aan bord 1 gehakt van zijn tegenstander Theo Heukels met een goed doortimmerd en heel effectief aanvalsplan op de zwarte koningsvleugel die hij doelgericht en efficiënt openbrak totdat mat onvermijdelijk zou volgen.

Op bord 2 verloor Arjan Doorgeest, die zich verrekende terwijl hij werkte aan een oerdegelijk centrum, een stuk en ging daarna bij gebrek aan benodigde scherpte te nonchalant om met zijn koningsvleugel die na een korte rokade onnodig open kwam te liggen. Eén en ander resulteerde voor hem in een snelle en zekere nederlaag. Kleine pleister op de wonde was dat hij in twee informele partijen daarna één keer won van zijn tegenstander en één keer met remise kon afsluiten.

Menno Stigter sleepte aan bord 4 het eerste punt binnen tegen Leo Koot. Dhr. Koot speelde een opening waar Menno niet echt in gespecialiseerd is, en na zet 10 keek Menno aan tegen een V van witte pionnen op zijn damevleugel. Daarna volgde het uitruilen van paarden en lopers totdat Menno’s tegenstander bij zet 19 een notatiefout maakte waarop Menno besloot de overwinning te claimen. Aan dit verzoek wilde de wedstrijdleider niet voldoen, en na een korte schorsing en discussie achter de schermen ging de partij verder. Na zet 22 waren alle lichte stukken uitgeruild en stonden er nog twee maal 8 pionnen, vier torens en twee dames op het bord. Daarna was heer Koot van plan coûte que coûte te promoveren, wat Menno de ruimte gaf zijn dame comfortabel te positioneren en aanval op de a-toren uit te voeren, die hij even later verschalkte. Nadat Menno op de 1ste lijn schaak had gegeven en er acuut mat dreigde, besloot zijn tegenstander op te geven.

Björn was de hele avond verwikkeld in een taaie en langdurige Titanenstrijd die zowel hem als zijn sterke vrouwelijke tegenstander M. Pols veel hoofdbrekens kostte. Maar in een fraaie en geconcentreerde strijd wist Björn zowel positioneel als licht materieel voordeel af te dwingen, waardoor zijn tegenstander feitelijk niet veel meer uit kon richten en uiteindelijk ook op tijd zou verliezen…

Al met al een behoorlijk geslaagde avond en een goede aftrap van ons eerste viertal in dit nieuwe seizoen.