Mutaties: doorgeven graag

Afgelopen vrijdag heeft Björn een inventarisatie onder de leden uitgevoerd aan de hand van de meest recente ledenlijst. Het bleek dat hier behoorlijk wat fouten in zaten, zoals leden die geen lid meer zijn of email-adressen die gewijzigd zijn. Om onze administratie volledig en correct te houden is het nodig om wijzigingen direct door te geven aan de secretaris. Het gaat dan om wijzigingen in het adres, telefoonnummer(s) en emailadres(sen). Bij voorbaat hartelijk dank.