Plaatsingsbeleid CSV

Plaatsingsbeleid externe competitie Capelse Schaakvereniging

Dit document dient als richtlijn voor het samenstellen van de externe teams van CSV.

Definities

WL: Extern wedstrijdleider

Leden: Spelers die in het voorafgaande seizoen intern of extern bij CSV hebben gespeeld.

Niet-leden: Spelers die in het voorafgaande seizoen zowel niet hebben deelgenomen aan de interne competitie van CSV, als niet mee hebben gespeeld met een CSV-team in de externe competitie

Plaatsingslijst

Op basis van de KNSB-ratinglijst, gepubliceerd nadat alle resultaten van de RSB-competitie zijn verwerkt[1], worden alle leden van CSV, die in het komende seizoen beschikbaar zijn voor de externe teams, gerangschikt. Voorwaarde is dan het lid een KNSB-rating heeft die op 40[2] of meer partijen is gebaseerd.

Leden zonder KNSB-rating worden op de plaatsingslijst geplaatst op basis van of een door de WL geschatte rating, op basis van bijv. interne of externe resultaten, of een oude KNSB-rating. Voor leden van wie de KNSB-rating op te weinig partijen is gebaseerd wordt door de WL bepaald of hun KNSB-rating voldoende betrouwbaar is. Zo niet, dan kan de WL de KNSB-rating vervangen door een betrouwbaardere geschatte rating.

Voor niet-leden geldt dat het bestuur per nieuw lid bekijkt of deze speler op de plaatsingslijst dient te worden meegenomen, en zo ja, met welke rating.

Plaatsing

Op basis van de plaatsingslijst worden de teams als volgt gevuld, te beginnen met het eerste team. De nummers 1 t/m 6 plaatsen zich voor het eerste team. De overige 2 plaatsen worden aangewezen door de WL in overleg met het bestuur.

Met deze aanwijsplekken kan worden afgeweken van de plaatsingslijst, door bijvoorbeeld een goede score in de interne competitie te belonen met een plaats in een hoger team. Ook kunnen hiermee praktische problemen (bijv. te weinig autobezitters in 1 team) worden opgelost. Ten slotte zijn de aanwijsplekken bedoeld voor niet-leden waarvan het bestuur heeft besloten dan ze niet op de plaatsingslijst worden geplaatst.

Voor het 2e team komen dan vervolgens weer de 6 hoogst overgebleven leden van de plaatsingslijst in aanmerking, etc.

Uitzonderingen

Als een lid aangeeft liever in een lager team te spelen dan het team waar hij zich voor plaatst, dan gaat dit niet ten koste van één van de aanwijsplekken voor dit lagere team, maar ten koste van 1 van de 6 plaatsen van de plaatsingslijst.

Spelers die slechts op invalbasis meespelen vallen buiten de externe teamindeling en vallen in principe in in het team waarvoor zich anders geplaatst hadden.

Het bestuur kan voorstellen een team van meer dan 8 spelers op te geven, eventuele extra spelers worden aangewezen (bijv. bij 9 spelers zijn er 6 geplaatsten en 3 aanwijsplekken).

Dit plaatsingsbeleid is goedgekeurd door de ALV op 5 september 2014, en zal voor het eerst worden toegepast bij de samenstelling van de externe teams voor het seizoen 2015-2016.

[1] In 2013-2014 was dat de lijst van 1 mei

[2] De KNSB hanteert 75 partijen.